0 Comments
ศิลปะช่วยฝึกสมาธิ

ศิลปะช่วยฝึกสมาธิให้กับหลายๆคนได้

                เรื่องของศิลปะในตอนนี้นั้นเป็นเรื่องที่หลายๆคนควรที่จะให้ความสนใจอย่างมากเลยเพราะว่าศิลปะนั้นจะช่วยฝึกสมาธิให้กับหลายๆคนได้อย่างมากที่สุดเลยทุกๆอย่างนั้นเป็นเรื่องที่เราเองจะมองข้ามไปไม่ได้เลย เราเองควรที่จะให้ความสนใจให้มากๆในเรื่องของศิลปะเพราะศิลปะจะช่วยทำให้เรานั้นมีสติและรู้จักคิดมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมได้อีกด้วย

0 Comments
ศิลปะไทย

ศิลปะ 7 แขนง คุณค่าแห่งศิลปะของไทย

การจำกัดความของคำว่าศิลปะ ทำให้เราสามารถคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้อย่างมากมายและค่อนข้างกว้าง ส่วนมากเป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงความเป็นศิลปะไม่ว่าจะเป็นภาพวาดรูปปั้นโบราณสถานและอื่นๆอีกมากมายซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จัดอยู่ในกลุ่มของศิลปะทั้งสิ้นดังนั้นจึงมีการแบ่งแยกศิลปะออกเป็น 7 แขนงเพื่อให้เราทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นดังนั้นวันนี้เราไปดูกันว่าศิลปะ 7 แขนงนั้นมีหนังอะไรบ้าง

0 Comments
เสริมพัฒนาลูกน้อยด้วยศิลปะ

เสริมพัฒนาการทางร่างกายลูกน้อยด้วยงานศิลปะ

            การพัฒนาทางด้านร่างกายและด้านสมองของเด็กถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก  เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ปีแรกไม่ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมแล้ว จะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ช้ากว่าปกติ ทั้งด้านภาษา การสื่อสาร การจดจำและการเรียนรู้ ดังนั้นช่วง 3 ปีแรกจึงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดสำหรับการพัฒนาเด็ก ซึ่งการพัฒนาเด็กควรให้ความสำคัญทั้งด้านสมองและด้านร่างกายไปพร้อมกัน ซึ่งการพัฒนาร่างกายนั้น สามารถทำได้ด้วยการรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่