0 Comments
รถร้อน-เกิดจาก

ร้อนเกินพิกัดก็อันตราย รถยนต์เกิดความร้อนสูงมาจากสาเหตุใดบ้าง ?

รถยนต์กับการทำประกันภัยรถรถยนต์นั้นเป็นสิ่งที่คู่กัน แม้ประกันแบบสมัครใจจะทำหรือไม่ทำก็ได้ แต่จริง ๆ ก็ควรมีเอาไว้ อย่างน้อย ๆ ทำเป็น ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ราคาไม่แพงมากก็ยังดีกว่าไม่มี เพราะเวลามีอุบัติเหตุขณะขับขี่จะเกิดจากเราหรือไม่ก็ตาม ก็ยังมีค่าชดเชยมาผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ หลาย ๆ ครั้งอาจไม่เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชน แต่เกิดจากความร้อนของรถที่มากเกินไป จนทำให้อุปกรณ์ของรถเกิดความเสียหายและนำมาซึ่งอุบัติเหตุในภายหลังก็มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง จึงต้องระวังให้ดี แล้วอะไรบ้าง ? ที่ทำให้รถยนต์ร้อนเกินไป มาพบคำตอบกัน ความร้อนสูงเกินไปอาจมาจากหม้อน้ำรั่ว รถยนต์ทุกคันมีระบบรายความร้อนอยู่แล้ว ซึ่งนั่นก็เป็นหน้าที่ของหม้อน้ำ อุปกรณ์ที่จะเก็บน้ำไว้ใช้ระบายความร้อนของเครื่องยนต์ ซึ่งหากหม้อน้ำรั่วก็จะทำให้ระบบระบายความร้อนทำงานไม่ได้ ความร้อนของรถจึงพุ่งสูงขึ้น ซึ่งสาเหตุของหม้อน้ำรั่วก็เป็นไปได้หลายอย่างตั้งแต่ ตัวหม้อน้ำเสื่อมสภาพ ท่อยางเสื่อมสภาพ ยางที่ฝาหม้อน้ำเสื่อมสภาพ อุบัติเหตุกระทบกระแทกแล้วทำให้หม้อน้ำรั่ว หากเกิดจากอุบัติเหตุกระทบกระแทกระหว่างขับขี่ เช่น ขับไปถูกเศษเหล็กเศษหินแข็ง ๆ แล้วไปกระทบกับตัวหม้อน้ำจนเกิดการรั่ว หากพิสูจน์ได้และมีประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ไว้ ส่วนใหญ่ก็ได้รับการดูแลอยู่แล้ว แต่ถ้าคุณทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ไว้ความคุ้มครองก็จะไม่ครอบคลุมส่วนนี้ การทำประกันภัยรถยนต์ หรือต่อประกันจึงต้องพิจารณาเรื่องแบบนี้ด้วย เพราะประกันชั้น 3 ถึงจะมาในราคาที่ถูกพอจ่ายได้ แต่แน่นอนว่าความคุ้มครองและการดูแลย่อมจะลดลงไปด้วย แต่อยากจะย้ำว่ากรณีเมื่อหม้อน้ำรั่วชำรุดส่วนใหญ่แล้ว ผู้ขับขี่มักจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเองเป็นหลัก เพราะเป็นเหตุที่พิสูจน์ยากว่ามาจากอุบัติเหตุ […]