0 Comments
ศิลปะไทย

ศิลปะ 7 แขนง คุณค่าแห่งศิลปะของไทย

การจำกัดความของคำว่าศิลปะ ทำให้เราสามารถคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้อย่างมากมายและค่อนข้างกว้าง ส่วนมากเป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงความเป็นศิลปะไม่ว่าจะเป็นภาพวาดรูปปั้นโบราณสถานและอื่นๆอีกมากมายซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จัดอยู่ในกลุ่มของศิลปะทั้งสิ้นดังนั้นจึงมีการแบ่งแยกศิลปะออกเป็น 7 แขนงเพื่อให้เราทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นดังนั้นวันนี้เราไปดูกันว่าศิลปะ 7 แขนงนั้นมีหนังอะไรบ้าง